1

توانایی تحقیق

News Discuss 
↑ این مقاله در ۱۹۹۵ تحت عنوان " The brand new Institutional Economics and 3rd Environment Development " در کتابی با همین نام منتشر شده است. نام داشت که نشان جدید را با الهامگیری از نشان قدیمی طراحی کرده بود. لوگوی قدیمی پروژه نتبیاسدی، تعدادی غول بیاسدی را به https://cody11y9p.win-blog.com/18457040/مقاله-شماره-یک-در-تحقیق

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story